Menu

Indeks serwisuPoradnik użytkownika DMRSłownik terminów
Usługa AirSecurity w sieci BrandMeister
 

Podczas corocznej imprezy HAM RADIO w Friedrichshafen przedstawiciele BrandMeister-a przedstawili nowe kierunki i koncepcje rozwoju oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników globalnej sieci BrandMeister.
 
Istotne zmiany dotyczące indywidualnych użytkowników sieci BrandMeister to:
- Zwiększenie bezpieczeństwa indywidualnych połączeń
  radiowych użytkownik - przemiennik AirSecurity
- Indywidualne hasła dla użytkowników hotspotów
- Ograniczony czas subskrybowania grup rozmownych
AirSecurity
Usługa AirSecurity ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa indywidualnych połączeń radiowych typu użytkownik - przemiennik. Ma zapobiec możliwości nieautoryzowanego logowania się do systemu czyli zapobieganiu używania naszego znaku i numeru ID przez niezarejestrowanych użytkowników.
 
  UWAGA   Należy wyraźnie podkreślić, że usługa ta jest opcjonalna, można ją indywidualnie aktywować i dezaktywować poprzez stronę internetową BrandMeister Dashboard. Na chwilę obecną usługa ta chroni wszystkie połączenia realizowane poprzez główny serwer systemu.
 
Po aktywacji tej usługi rozpoczyna się sesja trwająca 30 minut na wszystkich przemiennikach i hotspotach podłączonych do tego samego głównego serwera (master server).
 
Aktywację chronionej sesji możemy dokonać w dwojaki sposób w zależności od aktualnych możliwości i miejsca przebywania:
A - Aktywacja na stronie BrandMeister Dashboard
      Wymaga komputera lub tabletu z dostępem do Internetu oraz aplikacji TOTP zainstalowanej na smartfonie jak również rejestracji
      i utworzenia własnego konta na serwerze BrandMeister-a.
B - Wysłanie hasła drogą radiową do systemu
      Wymaga jedynie smartfona z wcześniej zeskanowanym kodem BrandMeistera
 
A

 

 
- Wchodzimy na swoje konto
- W przypadku rejestracji dwóch numerów ID wybieramy odpowiednią zakładkę
- W dziale Serwices wybieramy opcję SelfCare
- Aktywujemy usługę AirSecurity / TOTP klikając na przycisk Off/On
- Na ekranie pokazuje się kod 2D przesłany przez BrandMeister-a
- Uruchamiamy na naszym smartfonie wcześniej zainstalowaną aplikację TOTP np. FreeOTP
- Dotykamy na górnym pasku ikonkę kodu
- Umieszczamy smartfon przed ekranem aby objął całość wyświetlanego kwadratu z kodem
- Po zeskanowaniu i zdekodowaniu kodu na ekranie pojawia się nowa pozycja BrandMeister gdzie pod
  nazwą widnieje nasz numer ID
- Klikamy na przycisk Save na dole strony
- Usługa jest aktywowana o czym świadczy zmiana przycisku obok nazwy usługi na On
B

 
  Czynności wstępne
- Uruchamiamy usługę AirSecurity w zakładce Self-Care na stronie BrandMeister Dashboard
- Skanujemy kod QR z ekranu aplikacją na smartfonie
- Naciskamy klawisz Save
 
  Aktywacja drogą radiową
- Ustawiamy nasze radio w menu do wprowadzenia indywidualnego numeru ID wywołania prywatnego
- Wpisujemy z klawiatury 9- oraz 6 cyfrowe hasło z ekranu aplikacji
- Naciskamy PTT w celu wysłania kodu
 Powrót
Free counters!