Menu

Importowanie listy przemienników

Prawidłowym typem pliku który może być wczytany do pamięci radia jest WYŁĄCZNIE plik z rozszerzeniem .img.
Ponieważ sam program nie tworzy pustego ani roboczego pliku z tym rozszerzeniem musimy postąpić następująco:
Po podłączeniu kabla do radia, włączeniu jego zasilania i uruchomieniu programu CHIRP wybieramy z menu Urządzenie opcję
Pobierz z urządzenia
 

 
Po sprawdzeniu prawidłowo ustawionego portu COM naciskamy OK
 

 
Rozpoczyna się proces wczytywania do edytora programu zawartości pamięci
 

 
Po wczytaniu zawartości pamięci wszystkie kanały pokazują się w oknie edytora
 

 
Jeśli w pamięci radia mieliśmy mniej istotne dane zaznaczamy wszsystkie pozycje i klikamy prawym przyciskiem myszy na zaznaczeniu a następnie z menu kontekstowego wybieramy Delete -> ... and shift all memories up co spowoduje wykasowanie wszystkich wcześniejszych wpisów do komórek pamięci
 

 
W oknie edytora otrzymujemy pustą listę
 

 
Następnym krokiem jest wczytanie danych przemienników. Skorzystamy z importu listy przemienników z portalu przemienniki.net.
W tym celu z menu Urządzenie wybieramy Import from data source -> przemienniki.net
 

 
Otwiera się okienko, w którym określamy zakres importowanych danych:
Band - wybór pasma
Country - kraj, wybieramy pl
Mode - typ transmisji, wybieramy fm
Only Working - przemienniki aktywne, wybieramy yes
 
Dla zaimportowania listy przemienników w promieniu np. 100 km od naszej lokalizacji wpisujemy:
Latitude, Longitude - współrzędne geograficzne naszej lokalizacji
Range - promień w kilometrach, wpisujemy 100
 

 
Po zatwierdzeniu wyboru parametrów otwiera się pełna lista aktualnie działających przemienników w wybranym paśmie
Zakładamy, że importujemy listę przemienników z SP1
 

 
Klawiszem -1 zmieniamy początkowy numer importowanej listy ponieważ lista zaprogramowanych kanałów w naszym programie i pamięci radia rozpoczyna się od 0
 

 
Ponieważ zaimportowaliśmy pełną listę przemiennikow pasma 2 m ze wszystkich okręgów natępnym krokiem jest odznaczenie wszystkich zaimportowanych przemienników klawiszem Żaden
 

 
Kolejny krok to zaznaczenie tylko tych przemienników, które chcemy zaimportować
 

 
Po zatwierdzeniu w oknie edytora mamy pełną listę zaimportowanych przemienników
 

 
Opcjonalnie wykonujemy kopię listy przemienników na dysku twardym pod nazwą np. Przemienniki_SP1.
Posłużyć może ona do późniejszych modyfikacji i aktualizacji przemienników oraz w razie potrzeby do szybkiego wczytania do pamięci.
 

 
Ostatnim krokiem jest wgranie listy przemienników do pamięci radia. W tym celu wybieramy z menu Urządzenie opcję Wyślij do urządzenia
 

 
Po akceptacji nastąpi zapis ustawień do pamięci.
 

 
 
Free counters!