Menu


Zajęcia 11.
Narodowe i międzynarodowe zasady i procedury operatorskie

 
1. Alfabet fonetyczny

Literowanie alfabetu

A

Alpha

America

Adam

B

Bravo

Boston, Baker

Barbara

C

Charlie

Canada

Celina

D

Delta

Denmark

Dorota

E

Echo

England

Ewa

F

Foxtrott

Florida

Franciszek

G

Golf

Germany

Genowefa

H

Hotel

Honolulu

Henryk

I

India

Italy

Irena

J

Juliett

Japan

Jadwiga

K

Kilo

Kentucky

Karol

L

Lima

London

Leon

M

Mike

Mexico

Maria

N

November

Nancy

Natalia

O

Oscar

Ontario

Olga

P

Papa

Portugal

Paweł

Q

Quebec

Queen

Quebec

R

Radio

Romeo

Roman

S

Sierra

Sugar

Stanisław

T

Tango

Texas, Tokio

Tadeusz

U

Uniform

Union, United

Urszula

V Victor Venezuela Viktor

W

Whisky

Washington

Wacław

X

X-Ray

Ksantypa

Xsawery

Y

Yankee

Yellow, Yesterday

Ypsylon

Z

Zulu

Zebra, Zanzibar

Zygmunt

Literowanie cyfr

0

Zero

5

Five

1

One

6

Six

2

Two

7

Seven

3

Three

8

Eight

4

F our

9

N ine


 
2. Kod Q

Podane poniżej serie kodu Q używane są w większości przez wszystkie służby radiowe. Kolorem czerwonym oznaczono pozycje najczęściej występujące na egzaminie na świadectwo radiooperatora w służbie amatorskiej. Oczywiście zalecamy nauczenie się całego podanego poniżej kodu. Wykaz w porządku alfabetycznym.

QAZ

Burza, wyłączam stację

QHL

Przeszukiwanie pasma od największej częstotliwości

QHM

Przeszukiwanie pasma od największej do środkowej częstotliwości

QLH

Przeszukiwanie pasma od najmniejszej częstotliwości

QLM

Przeszukiwanie pasma od najmniejszej do środkowej częstotliwości

QMH

Przeszukiwanie pasma od środkowej do największej częstotliwości

QML

Przeszukiwanie pasma od środkowej do najmniejszej częstotliwości

QQQ

Muszę przerwać łączność, wyjaśnienia później

QRA

Moja stacja nazywa się...

QRAR

Mój adres w callbooku jest dokładny i prawidłowy

QRB

Odległość między naszymi stacjami wynosi ... km

QRD

Zdążamy do... z...

QRE

Przypuszczalnie przybędziemy do ... A ... godzinie

QRF

Wracamy (wracajcie) do ... (miejsce)

QRG

Twoja częstotliwość wynosi...

QRH

Twoja częstotliwość zmienia się, waha

QRI

Twój ton jest: 1. dobry, 2. zmienny, 3. zły

QRJ

Wasze sygnały są bardzo słabe, nieodbieralne

QRK

Czytelność waszych sygnałów wynosi (1...5)

QRL

Jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać

QRM

Mam przeszkody w odbiorze, zakłócenia od innych stacji

QRN

Mam zakłócenia atmosferyczne

QRO

Zwiększ moc, duża moc

QRP

Zmniejsz moc, mała moc

QRQ

Nadawaj szybciej

QRR

Jestem gotowy do pracy automatycznej

QRRR

Znak niebezpieczeństwa na lądzie (tylko w ruchu amatorskim)

QRS

Nadawaj wolniej

QRT

Kończę nadawanie, wyłączam stację, przerwij nadawanie!

QRU

Nie mam nic dla ciebie

QRV

Jestem gotów do pracy

QRW

Przekażcie ..., że go wołam na częstotliwości ...

QRX

Proszę poczekać, zawołam was o godzinie ...

QRY

Wasza kolejność jest...

QRZ

Was woła..., kto mnie woła?

QSA

Siła waszych sygnałów wynosi (1...9)

QSB

Siła waszego sygnału waha się

QSD

Błędnie nadajecie CW

QSI

Nie mogłem przerwać waszego nadawania

QSK

Mogę słuchać w przerwach nadawania (BK)

QSL

Potwierdzam, przyślę kartę QSL

QSLL

Wymieńmy wzajemnie nasze karty QSL

QSLN

Nie trzeba wysyłać karty QSL

QSM

Proszę powtórzyć (RPT)

QSN

Słuszałem was na ... kHz

QSO

Łączność, mam połączenie

QSP

Przekażcie komunikat do...

QSQ

Nadawajcie każde słowo jeden raz

QSR

Powtórzcie wasze wywołanie na częstotliwości wywoławczej

QSS

Chcemy używać częstotliwości roboczej ...

QST

Komunikat dla wszystkich

QSU

Nadawajcie na częstotliwości ... kHz

QSUF

Proszę o łączność telefoniczną przewodową

QSV

Nadawajcie V dla strojenia

QSW

Przechodzę na częstotliwość...

QSX

Słucham na częstotliwości...

QSY

Przejdźcie na częstotliwość...

QSZ

Nadawajcie każde słowo dwa razy (lub ... razy)

QTA

Anulujcie radiogram nr... , jak gdyby nie był nadany

QTB

Nie zgadzam się z waszym obliczeniem ilości słów

QTC

Mam dla was wiadomość

QTG

Będziemy nadawali po naszym znaku dwie "kreski", każda po 10 sek.

QTH

Moje położenie geograficzne to...

QTN

Opuściliśmy to miejsce o ... godzinie

QTR

Dokładny czas jest...

QTS

Będziemy nadawali do pomiarów nasz sygnał wywoławczy przez ... minut

QTT

Sygnał rozpoznawczy który nastąpi jest nałożony na inną transmisję

QTU

Pracuję od ... do ...

QTV

Nasłuchujcie za nas na częstotliwości ... ( od ... do ... godziny)

QTX

Będziemy w pogotowiu do dalszej łączności z wami

QUA

Przekazuję wiadomość od ...

QUB

Oto żądane wiadomości ...

QUH

Ciśnienie barometryczne wynosi ...

QUM

Mogę już podjąć normalną pracę

QWX

Stan pogody

 

 

3. Skróty operatorskie

Potoczny język, gwara stosowana przez krótkofalowców mająca źródło
w języku angielskim. Służąca do skrótowego przekazywania informacji.
W łącznościach fonicznych z małymi wyjątkami używamy pełnego tekstu.
 
ABT - około, mniej więcej
AC - prąd zmienny
ADR - adres
AER, ANT - antena
AM - modulacja amplitudy
AM - przed południem
AMP, AMPS - amperomierz
AR - znak zakończenia nadawania
AS - czekać
AURORA - zorza polarna
 
BAND - pasmo, zakres
BCI - zakłócenia odbioru radiowego
BEACON - radiolatarnia amatorska
BEAM - antena kierunkowa
BEST - najlepszy
BK - przerwa
BOOK - książka
BOX - skrytka pocztowa
BUG - klucz półautomatyczny
BUREAU - biuro
BFO - oscylator do odbioru telegrafii
 
CALL - wywołanie, znak wywoławczy
CC - sterowany kwarcem
CFM - potwierdzam
CHIRPY - świergotliwy
CITY - miasto
CLEAR - pogodnie
CLICS - trzaski od klucza przy nadawaniu
CLOSE (CL) - zamykam stację
CLUB STATION - stacja klubowa
CLUB - klub
CONTEST - zawody
COPY - odebrałem
CP - przeciwwaga
CQ - wywołanie ogólne
CRD - karta
CUL - do usłyszenia później
CW - telegrafia
 
DAY - dzień
DC - prąd stały
DE - od, z
DEAR, DR - drogi, kochany
DIPLOMA - dyplom
DIRECT - bezpośrednio
DX - odległy, rzadki
 
EAST - wschód
ELBUG - klucz elektroniczny
EU - Europa
EX - były
 
FAN - amator
FINAL - końcowy
FM - z, od, modulacja częstotliwości
FONE - fonia
FOTO - fotografia
FREQ, FQ - częstotliwość
FROM - od
FROST - mróz
FUSE - bezpiecznik
FULL - pełny dokładny
 
GAIN - wzmocnienie, zysk
GM - dzień dobry (rano)
GN - dobranoc
GD - dzień dobry
GMT - czas według Greenwich
GND - uziemienie, ziemia
GUD - dobry, dobrze
 
HAM - nadawca krótkofalowiec
HAPPY - szczęśliwy
HET - heterodyna
HF - wysoka częstotliwość
HI - śmieję się, zabawne
HOME MADE - domowa robota
HPY NEW YEAR - szczęśliwego nowego roku
HQ - zarząd główny
HZ - herc
 
I AM - jestem
IARU - Międzynarodowa Unia Radioamatorska
INFO - informacja
INPUT - wejście, moc doprowadzona
 
K - proszę nadawać
KC, KHZ - kiloherc
KEY, KY - klucz
 
LETTER, LTR - list
LIS - licencja
LOG - dziennik stacyjny
LONG - długi
LUCK - szczęście, powodzenie
 
MADE - wykonany, zrobiony
MARRY XMAS - wesołych świąt Bożego Narodzenia
MB - pasmo w metrach
MEZ - czas środkowoeuropejski
MHZ - megaherc
MIKE, MK - mikrofon
MIN, MINS - minuta
MIKSER - mieszacz
MOD - modulacja
MTR - metr, przyrząd
 
NAME - imię
NEG, NG - ujemny, zły, niedobry
NEW - nowy
NEW YEAR - nowy rok
 
OLD - stary
OM - stary przyjaciel
OK. - wszystko w porządku odebrałem
OUT - moc wyjściowa
 
PA - stopień końcowy
PIRATE - nielicencjonowany
POWER, PWR - energia, moc
PSE - proszę
 
REPORT, RPRT - raport
RIG - urządzenie
RPT - powtórzyć, powtórzę, powtarzam
RX, RCVR - odbiornik
RTBM - antena obrotowa kierunkowa
 
SKED - umówiona łączność
SSB - modulacja jednowstęgowa
SWL - krótkofalowiec-nasłuchowiec
SWR - współczynnik fali stojącej
 
TIME - czas
TKS, TNX, TKU - dziękuję
TONE - ton
TVI - zakłócenia w telewizji
 
UNLIS - nielicencjonowany
UTC - czas uniwersalny
 
VFO - oscylator przestrajany
VIA - przez
VY 73 - najlepsze życzenia
 
XTAL - kwarc, kryształ kwarcowy
XYL - żona
XXX - sygnał ponaglenia
 
YL - panna, młoda pani
 
55 - ściskam dłoń
73 - najlepsze życzenia
88 - całuję, ucałowania
99 - nie nadawaj, zmykaj, idź precz, przepadnij

4. Międzynarodowe sygnały ratunkowe w sytuacjach zagrożenia
[ W opracowaniu ]
 
5. Znaki wywoławcze
Znak wywoławczy jest indywidualnym identyfikatorem każdej radiostacji. Na jego podstawie od razu możemy określić w przybliżeniu skąd dana stacja pochodzi. Znak wywoławczy składa się zawsze z trzech części: prefiksu oznaczającego kraj, numeru okręgu oraz sufiksu będącego indywidualnym określeniem danej radiostacji. Prefiks może się składać z jednej litery, dwóch liter, litery i cyfry oraz z dwóch liter i cyfry. Numer okręgu jest to jedna cyfra od 0 do 9(cyfra zero dla stacji okolicznościowych) określająca numer okręgu (każdy kraj jest dodatkowo podzielony na 9 okręgów). Sufiks składa się wyłącznie z liter, może być zbudowany z 1,2 lub 3 liter
 

SQ  8  KZ

prefiks  -  okręg  -  sufiks
 
Polska i 9 okręgów
 

 
 
Mapa przedstawia 9 okręgów, na które podzielona jest Polska
1. Szczecin, Koszalin, Słupsk
2. Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, Toruń
3. Gorzów Wlkp., Piła, Zielona Góra, Poznań, Leszno, Kalisz, Konin
4. Olsztyn, Suwałki, Białystok, Łomża
5. Warszawa, Siedlce, Płock, Ciechanów, Ostrołęka
6. Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Wałbrzych, Opole
7. Łódź, Sieradz, Piotrków Tryb., Radom, Kielce, Tarnobrzeg
8. Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Rzeszów, Przemyśl, Krosno
9. Częstochowa, Katowice, Kraków, Bielsko Biała, Tarnów, Nowy Sącz.
 
 
System prefiksów i sufiksów w Polsce
SP - Oznacza Polskę
SQ - Oznacza Polskę
SR - stacje bezobsługowe
SN - stacje okolicznościowe
3Z - stacje okolicznościowe
HF - stacje okolicznościowe
K, P, Z, Y - początek sufiksów klubowych
YL - dla kobiet
 
Dodatkowe elementy:
- W przypadku nadawania z miejsca rożnego od miejsca zamieszkania (ale z radiostacji stacjonarnej) używamy znaku łamanego przez nr. okręgu np. SQ8KZ/8
- W przypadku używania urządzeń przenośnych na terenie własnego okręgu używamy znaku łamanego przez p, np. SQ8VJ/p
- Używając radiostacji zainstalowanej w samochodzie lub na łodziach pływających w obrębie wód śródlądowych np. SQ8MFI/m
- Używając radiostacji w innych okręgach znak łamany jest przez numer okręgu np. SP8YDB/5
- Używając radiostacji na statku powietrznym np. SQ8KZ/am
- Używając radiostacji na jednostce pływającej poza wodami terytorialnymi SQ8KZ/mm
MM i AM - konieczne dodatkowe zezwolenie URTiP.
Jeżeli zamierzamy używać radiostacji dłużej niż 1 miesiąc w miejscu innym niż na zezwoleniu należy powiadomić URTiP.
 
6. Bandplan IARU
Bandplan KF
Bandplan UKF
 
7. Procedury operatorskie i kodeks radiooperatora

Raporty RST
R - signal readability - określa czytelność sygnałów
1 - nieczytelne
2 - mało czytelne, rozróżnia się pojedyncze słowa
3 - czytelne, ale z trudnościami
4 - dobrze czytelne
5 - bardzo dobrze czytelne
 
S - signal strenght - określa siłę sygnałów
1 - sygnał bardzo słaby, niewyraźny, zaledwie odbieralny
2 - sygnał bardzo słaby
3 - słaby sygnał
4 - umiarkowany sygnał
5 - dość dobry sygnał
6 - dobry sygnał
7 - umiarkowanie silny sygnał
8 - silny sygnał
9 - wyjątkowo silny sygnał
 
T - tone - określa jakość tonu (CW)
1 - bardzo chrapliwy
2 - chrapliwy ton prądu zmiennego, bez śladów muzykalności
3 - chrapliwy, niski ton prądu zmiennego, lekko muzykalny
4 - nieco chrapliwy ton prądu zmiennego
5 - ton dzwięczny, modulowany składową zmienną
6 - ton modulowany, lekko świszczący
7 - ton prawie czysty, lekko świszczący
8 - ton czysty, ze śladami przydzwięku
9 - najczystszy dźwięczny ton
 
Dodatkowo po raporcie RST dodaje się literę:
X - bardzo czysty sygnał o charakterystycznej dźwięczności oscylatora XTAL
C - sygnał zmieniający się w takt kluczowania "ćwierkający" tzw. chrip
 
Prefiksy niektórych krajów sąsiednich:
Niemcy Y2 DL Czechy OK. Słowacja OM Austria OE Węgry HA Rumunia YO Mołdawia UO Ukraina UB Łotwa UQ, YL Estonia UR, ES Kazachstan UL Białoruś UC, EU Szwecja SM Litwa UP, LY Rosja UA Luxemburg LX Belgia ON Holandia PA Francja F
 
Zasady pracy w zawodach KF i UKF
Większość zawodów polega na nawiązaniu maksymalnej liczby łączności w określonym czasie. Należy przestrzegać regulaminu zawodów i przepisów ogólnych dotyczących radioamatorów. Regulamin zawodów nie może być sprzeczny z przepisami obowiązującymi radioamatorów. Należy przestrzegać pracy w wyznaczonych wycinkach pasm.
 
Treść przykładowej łączności
1. Zapytanie o wolną częstotliwość - QRL
2. Wywołanie ogólne - CQ
3. Zgłoszenie korespondenta - SQ8VJ tu SQ8KZ zgłasza się i słucha
4. SQ8KZ tu SQ8VJ dzień dobry, dziękuję za zgołoszenie
5. Raport dla Ciebie 59(9)
6. QTH Lublin
7. Imię Wojtek
8. Jak mnie odebrałeś? SQ8KZ tu SQ8VJ
9. SQ8VJ tu SQ8KZ odebrałem wszystko..............................
10. Informacja o karcie QSL
11. Podziękowanie za łączność, pozdrowienia, pożegnanie: SQ8KZ tu SQ8VJ dziękuję za łączność, pozdrowienia, 73, tu SQ8VJ kończy.
 
Podstawowe informacje jakie powinna zawierać karta QSL
Kto, z kim kiedy /data+godzina/, pasmo, raport, emisja
Cmf 2 way SSB QSO - potwierdzenie dwustronnej łączności.
Informacje techniczne, adres, nr biura PZK,
Pse/Tnx QSL.
 
Informacje, które powinien zawierać dziennik stacji
1. Data, godzina
2. Znak
3. Raport n/o
4. QTH, imię
5. QSL o/w
 
Dane niezbędne w łączności amatorskiej
Znaki korespondentów, raporty, QTH, imię, do zapisania data i godzina
 
HAM SPIRIT
Jest to zespół "niepisanych" zasad przestrzeganych dobrowolnie przez krótkofalowców. Dotyczy wzajemnej pomocy, uprzejmości i koleżeńskości.
 

  Przejdź do:  Pełny program kursu
Free counters!