Menu


Indeks serwisuCluster aktywności terenowych (CAT)
Pasma:    VLF   LF   MF   HF   VHF   UHF   SHF   EHF
Pasma amatorskie:    1,8   3,5   7   10   14   18   21   24   28   50   70   144   430   1,2   2,3   3,4   5,6   10   24   47   75   122   134   241

Pasmo 6 m / 50 MHz  |  6m Band
  UWAGA  W Polsce praca z modulacją FM na tym pasmie jest niedozwolona  
    50,000 - 50,010 MHz    Telegrafia (przyszłe radiolatarnie Region 1)
    50,010 - 50,020 MHz    Telegrafia (przyszłe radiolatarnie Region 2)
    50,020 - 50,030 MHz    Telegrafia (przyszłe radiolatarnie Region 3)
    50,030 - 50,100 MHz    Telegrafia
    50,100 - 50,130 MHz    Telegrafia, SSB międzykontynentalne
    50,130 - 50,200 MHz    Telegrafia, SSB międzynarodowe
    50,200 - 50,300 MHz    Telegrafia, SSB
    50,300 - 50,400 MHz    Telegrafia wąskopasmowa, MGM**
    50,400 - 50,500 MHz    Telegrafia, MGM  1 kHz
    50,500 - 50,540 MHz    Wszystkie emisje
    50,540 - 50,580 MHz    Interenetowe bramki FM
    50,580 - 50,620 MHz    Wszystkie emisje
    50,620 - 50,750 MHz    Komunikacja cyfrowa / DV
    50,750 - 51,210 MHz    Wszystkie emisje
    51,210 - 51,390 MHz    Kanały wejściowe przemienników FM / DV  20 kHz
    51,410 - 51,590 MHz    Kanały simplex FM / DV
    51,600 - 51,800 MHz    Wszystkie emisje
    51,810 - 51,990 MHz    Kanały wyjściowe przemienników FM / DV  20 kHz
        Częstotliwości specjalne:
                  50,023 MHz    Radiolatarnia SR5SIX
                  50,026 MHz    Radiolatarnia SR9FHA
                  50,028 MHz    Radiolatarnia SR6SIX
                  50,050 MHz    Środek aktywności CW intenational
                  50,086.5 MHz    Olivia 500
                  50,090 MHz    Środek aktywności CW intercontinental
                  50,110 MHz    Wywołanie DXexpeditopn
                  50,150 MHz    Środek aktywności SSB
                  50,285 MHz    Crossband
                  50,305 MHz    PSK
                  50,310-50,320 MHz    Środek aktywności EME*
                  50,320-50,380 MHz    Środek aktywności MS***
                  50,510 MHz    SSTV
                  50,600 MHz    RTTY
                  50,630 MHz    Wywołanie DV
                  51,510 MHz    Wywołanie FM
            * EME - (Earth-Moon-Earth) łączności wykorzystujące odbicie fal radiowych od powierzchni Księżyca.
          ** MGM - (Machione Ggenerated Mode) emisje generowane wyłącznie komputerowo. Np. RTTY, AMTOR, PSK31, FSK441 itp.
        *** MS - (Meteor Scatter) łączności wykorzystujące odbicie fal radiowych od roju meteorów.
 CW
 500 Hz
 
 CW, USB 
 RTTY, PSK, MT63 itp. 
2,7 kHz
 CW, MGM**
 radiolatarnie
 
 CW, FM, USB, DV, 
 SSTV, FAX, RTTY, PSK, MT63 itp. 
12 kHz
  Okna DX   Emisje 
 cyfrowe 
Źródło: Bandplan 1 Regionu IARU, Warna 2014
        Zobacz również
    Praca na pasmach amatorskich  
    Pozostałe pasma radiowe  
    Pełna lista światowych prefiksów DXCC  
Free counters!