Menu

Literowanie cyfr
Indeks serwisu
 

English

German

Italian

Russian

0

zero

nul

zero

nul

1

łan

ajns

uno

adin

2

tu

cwaj

due

dwa

3

fri

draj

tre

tri

4

for

fir

kuatro

czetyrie

5

fajf

fynf

czinkue

piat

6

siks

zeks

sej

szest

7

sewen

ziben

sette

siem

8

ejt

acht

otto

wosiem

9

najn

nojn

nuowe

diewiat

  Skróty i zwroty stosowane w łącznościach amatorskich
Free counters!