+ Skróty w łącznościach CW & Digital modes
Menu

Skróty w łącznościach CW & Digital modes
Indeks serwisu
 

  # | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y  


  #
  =
  73
  88
Pause
Best regards
Love and kisses
pauza, separator
wszystkiego najlepszego, pozdrowienia
ucałowania, całusy

  GOOD LUCK my friend 73 TO YOU AND YOUR FAMILY
  TNX FOR ALL....QSL IS OK VIA BUREAU...73!
  RA4LK RA4LK de HS0ZBS sk tu 73! Good luck GN TU
  KP4JFL my friend, GL 73 QSL SURE VIA BUREAU
 
  A
  AA
  <AA>
  AB
  ABT
  ADEE
  ADR
  ADS
  AF
  AGN
  AM
  ANI
  ANS
  ANT
  <AR>
  <AS>
  <AT>
All after
Endo of Line
All before
About
Addressee
Address
Address
Africa
Again
Amplitude modulation
Any
Answer
Antenna
End of message
Stand by, Asia
@ sign for e-mail
wszystko po...
koniec linii
wszystko przed...
o... (czymś, kimś)
adresy
adres
adres
Afryka
znów, powtórnie
modulacja amplitudy AM
każdy
odpowiedź
antena
koniec przekazu
przerwa w nadawaniu, Azja
znak @ w adresie e-mail

  TX/RX - Kenwood TS-570D abt 20 W
  I`m Kurt, JN36ST abt 20km south of Bern
  ANT: 3-EL-YAGI + G5RV-DIPOLE
  PHONE IS RINGING PSE AS - Poczekaj mam telefon
  AR SP9ABC DE SP1XYZ K
  SP9ABC DE SP1XYZ AR
 
  B
  B4
  BCI
  BCL
  BCNU
  BD
  BK
  BN
  BND
  <BT>
  BTH
  BTR
  BTW
  BUG
  BURO
Before
Broadcast interference
Broadcast listener
Be seeing you
Bad
Break, back
All between, been
Band
Break in text
Both
Better
By the way
Semi-automatic key
Bureau
przed
zakłócenia od stacji radiowych
słuchacze stacji radiowych
do zobaczenia
zły, wadliwy
przerwa, powrót
wszystko pomiędzy
pasmo
separator między adresem a tekstem i tekstem a podpisem
oba
lepszy
 
półautomatyczny klucz telegraficzny
biuro QSL

  WHAT IS UR RIG? BK ... RIG HR IS....
 
  C
  C
  CB
  CBA
  CFM
  CK
  CKT
  CL
  CLBK
  CLD
  CLG
  CMG
  CNT
  CONDX
  CPI
  CPY
  CQ
  CRD
  CS
  CU
  CUAGN
  CUD
  CUL
  CUM
  CUZ
  CW
Correct, yes
Callbook
Callbook address
Confirm
Check
Circuit
Callsign, Shutting down station (clear)
Callbook
Called
Callsign, calling
Coming
Can't
Conditions (propagation)
Copy
Copy
A general call
Card
Callsign
See you
See you again
Could
See you later
Come
Because
Continuous wave
tak
callbook
adres w callbook-u
potwierdzam
sprawdź
układ
znak wywoławczy, wyłączam stację
callbook
wołana stacja
znak wywoławczy, wywoływać
 
nie mogę
warunki (propagacja)
odbiór
odbiór
wywołanie ogólne
karta
znak wywoławczy
zobaczymy się
do ponownego spotkania
 
zobaczymy sie później
powrót
ponieważ
telegrafia CW

  ok cfm ur 599 599 tu 73 de DL4KCA
  ...73! SP9ABC DE SP1XYZ CL- Kończę i wyłączam stację
  CQ CQ CQ DE SP9ABC K - Wywołanie ogólne stacji, które nas odbieraja i słyszą
  HPE CUAGN
  CUL dr my friend and Bye now
 
  D
  DCT
  DE
  DWN
  DX
Direct
 
Down
Distance
łączność bezpośrednia
od stacji, przez stację
w dół, zmniejsz
odległość, dystans

  CQ CQ CQ DE SP9ABC K - Wywołanie ogólne przez stację SP9ABC
 
  E
  EL
  ES
  EU
Element(s)
And
Europe
element(y)
i, oraz
Europa
  F
  FB
  FER
  FM
  FU
Fine business
For
From
I don't agree
 
 
od
 
  G
  GA
  GB
  GD
  GE
  GG
  GL
  GM
  GN
  GND
  GUD
Go ahead, Good afternoon
Good bye, God bless
Good day, good
Good evening
Going
Good luck
Good morning
Good night
Ground
Good
 
 
 
 
powodzenia
 
 
ziemia, uziemienie
dobry
  H
  HI
  HLO
  HNY
  HR
  HRD
  HV
  HW
Laughter, High
Hello
Happy New Yar
Here, hear
Heard
Have
How, how copy
głośniej, wyżej
cześć, witam
Szczęśliwego Nowego Roku
tu, słuchać
odebrany
mam, masz
jak, jak odbierasz
  K
  K
  KN
Go ahead
Go ahead
przechodzę na odbiór (dla wszystkich stacji)
przechodzę na odbiór (dla rejonu lub wybranej stacji)

  CQ CQ CQ DE SP1XYZ K - Wywołanie ogólne i przejścię na odbiór wszystkich stacji
  SP9ABC DE SP1XYZ PSE K - Zakończenie rozmowy z SP9ABC i przejście na odbiór wszystkich stacji
  SP9ABC DE SP1XYZ PSE KN - Zakończenie rozmowy i przejście na odbiór stacji SP9ABC
 
  L
  LID
  LP
A poor operator
Long path
kiepski operator
 
  M
  MSG
  MX
Message
Merry Christmas
wiadomość, komunikat
Wesołych Świąt
  N
  N
  NA
  NIL
  NR
  NW
No
North America
Nothing
Number
Now
nie
Ameryka Północna
nic
numer, liczba
teraz
  O
  OB
  OC
  OM
  OP
  OT
Old boy
Oceania
Old man
Operator
Old timer, old top
staruszek
Oceania
dorosły mężczyzna
operator
 
  P
  PAC
  PIX
  PSE
  PWR
Pacific
Pictures
Please
Power
Pacyfik
zdjęcia
proszę
moc, zasilanie

  MY QSL SURE PSE QSL VIA BUREAU - Wywołanie ogólne przez stację SP9ABC
 
  Q
  QRG
  QRH
 
  QRL
 
  QRM
  QRN
  QRQ
  QRS
  QRT
  QRU
  QRZ?
  QSL
  QSL?
  QSY
  QTH
Tell me my frequency/Your frequency
Does my frequency vary?/Your frequency varies
Are you busy?/I am busy. Please do not interfere
Man-made interference
Natural interference
Send faster
Send more slowly
Stop transmiting
I have nothing morefor you
Who is calling me?
I acknowledge receipt
Do you acknowledge receipt?
Move frequency
My location is..
Podaj moją częstotliwość/Twoja częstotliwość..
Czy moja częśtotliwość zmienia się?/Twoja częstotliwość zmiania się
Jesteś zajęty?/Jestem zajęty nie przeszkadzać
 
zakłócenia lokalne
zakłócenia naturalne, propagacyjne
nadawaj szybciej
nadawaj wolniej
zakończenie transmisji
nie mam nic więcej dla ciebie
kto mnie woła?
odebrałem cię
czy mnie odebrałeś?
zmiana częstotliwości
moje położenie to.., nadaję z...
  R
  R
  RGR
  RCV
  RCVR
  RIG
  RPT
  RPRT
  RST
  RX
Roger, decimal comma
Roger
Receive
Receiver
Station equipment
Repeat, report
Report
Signal report
Receiver
ok, wszystko zrozumiałe, przecinek dziesiętny
ok
odbiór
odbiornik
stacja, wyposażenie stacji
powtórz, raport
raport
raport sygnału
odbiornik

  SP9ABC DE SP1XYZ R - Odebrałem wszystko perfekcyjnie
  UR RST 5NN - Twój raport 599
 
  S
  SA
  SED
  SEZ
  SIG
  SK
  SKED
  SP
  SRI
  STN
  SUM
South America
Said
Says
Signal
Signing off
Schedule
Short path
Sorry
Station
Some
Ameryka Południowa
powiedziany, przesłany
 
sygnał
koniec transmisji
plan, tabela, wykaz
 
przepraszam
stacja
jakiś, kilka

  TNX NICE CHAT 73 CUL GE SK ... SP9ABC DE SP1XYZ K
 
  T
  TEST
  TMW
  TNX
  TT
  TU
  TVI
  TX
Contest
Tomorrow
Thanks
That
Thank you
Television interference
Transmitter
zawody
jutro
podziekowania
ten, który
dziekuję
interfejs telewizyjny
nadajnik

  CQ CQ CQ DE SP9ABC SP9ABC TEST - Wywołanie w zawodach
 
  U
  UR
  URS
Your
Yours
twój
wasz

  UR RST 589 - Raport dla Ciebie 589
 
  V
  VY Very bardzo
  W
  WKD
  WKG
  WL
  WRK
  WUD
  WX
Worked
working
Will
Work
Would
Weather
pracujący
pracuje
chcieć, życzyć sobie
praca
by
pogoda
  X
  XCVR
  XMTR
  XYL
Transceiver
Transmitter
Wife
urządzenie nadawczo-odbiorcze
nadajnik
żona
  Y
  YDY
  YDAY
  YF
  YL
  YR
  YRS
Yesterday
Yesterday
Wife
Young lady
Year, your
Years, yours
dziś
dziś
żona
dziewczyna
rok, twój
lata, wasze
  Skróty i zwroty stosowane w łącznościach amatorskich
Free counters!