Menu

Najpopularniejsze skróty i zwroty operatorskie
Indeks serwisu
 
ABT - około, mniej więcej
AC - prąd zmienny
ADR - adres
AER, ANT - antena
AM - modulacja amplitudy
AM - przed południem
AMP, AMPS - amperomierz
AR - znak zakończenia nadawania
AS - czekać
AURORA - zorza polarna
 
BAND - pasmo, zakres
BCI - zakłócenia odbioru radiowego
BEACON - radiolatarnia amatorska
BEAM - antena kierunkowa
BEST - najlepszy
BK - przerwa
BOOK - książka
BOX - skrytka pocztowa
BUG - klucz półautomatyczny
BUREAU - biuro
BFO - oscylator do odbioru telegrafii
 
CALL - wywołanie, znak wywoławczy
CC - sterowany kwarcem
CFM - potwierdzam
CHIRPY - świergotliwy
CITY - miasto
CLEAR - pogodnie
CLICS - trzaski od klucza przy nadawaniu
CLOSE (CL) - zamykam stację
CLUB STATION - stacja klubowa
CLUB - klub
CONTEST - zawody
COPY - odebrałem
CP - przeciwwaga
CQ - wywołanie ogólne
CRD - karta
CUL - do usłyszenia później
CW - telegrafia
 
DAY - dzień
DC - prąd stały
DE - od, z
DEAR, DR - drogi, kochany
DIPLOMA - dyplom
DIRECT - bezpośrednio
DX - odległy, rzadki
 
EAST - wschód
ELBUG - klucz elektroniczny
EU - Europa
EX - były
 
FAN - amator
FINAL - końcowy
FM - z, od, modulacja częstotliwości
FONE - fonia
FOTO - fotografia
FREQ, FQ - częstotliwość
FROM - od
FROST - mróz
FUSE - bezpiecznik
FULL - pełny dokładny
 
GAIN - wzmocnienie, zysk
GM - dzień dobry (rano)
GN - dobranoc
GD - dzień dobry
GMT - czas według Greenwich
GND - uziemienie, ziemia
GUD - dobry, dobrze
 
HAM - nadawca krótkofalowiec
HAPPY - szczęśliwy
HET - heterodyna
HF - wysoka częstotliwość
HI - śmieję się, zabawne
HOME MADE - domowa robota
HPY NEW YEAR - szczęśliwego nowego roku
HQ - zarząd główny
HZ - herc
 
I AM - jestem
IARU - Międzynarodowa Unia Radioamatorska
INFO - informacja
INPUT - wejście, moc doprowadzona
 
K - proszę nadawać
KC, KHZ - kiloherc
KEY, KY - klucz
 
LETTER, LTR - list
LIS - licencja
LOG - dziennik stacyjny
LONG - długi
LUCK - szczęście, powodzenie
 
MADE - wykonany, zrobiony
MARRY XMAS - wesołych świąt Bożego Narodzenia
MB - pasmo w metrach
MEZ - czas środkowoeuropejski
MHZ - megaherc
MIKE, MK - mikrofon
MIN, MINS - minuta
MIKSER - mieszacz
MOD - modulacja
MTR - metr, przyrząd
 
NAME - imię
NEG, NG - ujemny, zły, niedobry
NEW - nowy
NEW YEAR - nowy rok
 
OLD - stary
OM - stary przyjaciel
OK. - wszystko w porządku odebrałem
OUT - moc wyjściowa
 
PA - stopień końcowy
PIRATE - nielicencjonowany
POWER, PWR - energia, moc
PSE - proszę
 
REPORT, RPRT - raport
RIG - urządzenie
RPT - powtórzyć, powtórzę, powtarzam
RX, RCVR - odbiornik
RTBM - antena obrotowa kierunkowa
 
SKED - umówiona łączność
SSB - modulacja jednowstęgowa
SWL - krótkofalowiec-nasłuchowiec
SWR - współczynnik fali stojącej
 
TIME - czas
TKS, TNX, TKU - dziękuję
TONE - ton
TVI - zakłócenia w telewizji
 
UNLIS - nielicencjonowany
UTC - czas uniwersalny
 
VFO - oscylator przestrajany
VIA - przez
VY 73 - najlepsze życzenia
 
XTAL - kwarc, kryształ kwarcowy
XYL - żona
XXX - sygnał ponaglenia
 
YL - panna, młoda pani
 
55 - ściskam dłoń
73 - najlepsze życzenia
88 - całuję, ucałowania
99 - nie nadawaj, zmykaj, idź precz, przepadnij

  Skróty i zwroty stosowane w łącznościach amatorskich
Free counters!