Menu

Początki radia

Indeks serwisu

Od zarania dziejów ludzkość posiada nieodparte pragnienie pokonania odległości. Dążenie do szybkiego przekazania informacji odległemu odbiorcy jest jednym z jego przejawów. Oprócz samej satysfakcji z okiełznania sił natury ma aspekt praktyczny i nierozerwalnie wiąże się z rozwojem cywilizacji. Tym bardziej trudno sobie wyobrazić, iż jeszcze w połowie XIX wieku problem ten spędzał sen z powiek wielu zapaleńcom.
 
1753
Charles Morrison 17 lutego 1753 r. opublikował pierwszy pomysł na przesyłanie tekstu za pośrednictwem energii elektrycznej. Zaproponował przeciągnięcie od stacji nadawczej do odbiorczej 25 drutów, z których każdy miał odpowiadać jednej literze. Określił nawet (choć nie ma to znaczenia), iż odstęp między nimi ma wynosić 1 cal (2,54 cm). Poprzez podłączanie maszyny elektrostatycznej do drutów nadawca miał powodować odchylenia wahadełek u odbiorcy, umożliwiając odczytanie depeszy. W realiach ówczesnej nauki był to pomysł jedynie teoretyczny, jakkolwiek stanowił dowód logicznej inwencji w tym zakresie.
 
1794
Niedługo później zaczęto budować linie telegrafów optycznych, bazujących na wieżach z semaforami. Inżynier Claude Shappe podsumował wszelkie dotychczasowe dokonania ludzkości w tej dziedzinie, a sięgały one czasów sprzed naszej ery. W 1794 r. uruchomiono dzięki temu pierwszą linię Paryż - Lille, o długości ponad 200 kilometrów. Okazało się, iż wynalazek jest najszybszym możliwym środkiem przekazu informacji na tej trasie. Dlatego już w 1846 r. Paryż był połączony z 29 miastami.
 
1830
Polska wcale nie pozostawała w tyle. 1830 rok zaowocował otwarciem pierwszej linii telegrafu semaforowego, łączącej Warszawę z Twierdzą Modlińską. Osiem lat później otwarto linię Warszawa - Moskwa.
 
Niezależnie od wymienionego telegrafu powstawały kolejne rozwiązania:
- telegraf elektrolityczny Soemmeringa - bazował na 55 liniach elektrycznych, osobnych dla każdego znaku. Załączenie litery powodowało pojawienie się banieczek gazu na odpowiedniej elektrodzie u odbiorcy. Był to pierwszy sprawdzony w praktyce środek łączności wykorzystujący prąd elektryczny,
- telegraf Francisa Schilinga - działał na zasadzie odchylania igieł magnetycznych, również oddzielnych dla każdej litery. Zastosowano go w Rosji, łącząc Pałac Zimowy z Ministerstwem Komunikacji, a później Kronsztad z Peterhofem,
- telegraf Gaussa-Webera - używał już tylko jednej napowietrznej linii elektrycznej, a każdy znak miał odpowiednią kombinację odchyleń jednej igły magnetycznej w przeciwne strony,
- telegraf Steinheila - zastosowano w nim igiełkę uderzającą w dzwonki o różnych tonach oraz dwa pisaki stawiające kropki na papierowej tasiemce. Konstrukcja ta osiągnęła w praktyce prędkość ponad 50 znaków na minutę. Zastosowano linię z jednego przewodu, drugi zastąpiono ziemią,
- telegraf Cooka-Wheatstone'a - pięcioigiełkowa konstrukcja, łącząca stacje kolejowe Londyn-Drayton (21 km). Za pomocą tego telegrafu ujęto w 1845 r. mordercę uciekającego pociągiem. Była to wielka reklama dla tego wynalazku.
 
1832
Jednak dopiero telegraf Morse'a, uruchomiony 13 października 1832, okazał się konstrukcją godną powielania i powszechnego stosowania. Składał się z jednej linii, przyłączonej do elektromagnesu z pisakiem, pod którym przesuwano taśmę papierową. Kluczowanie prądu specjalnym przyciskiem (tzw. kluczem) powodowało pisanie przy dłuższym wciśnięciu kresek, a przy krótkim kropek. Morw ułożył z kombinacji kropek i kresek swój słynny alfabet, który z niewielkimi modyfikacjami działa do dzisiaj. Cechuje go niesamowita ekonomiczność - znaki często występujące w języku angielskim otrzymały krótkie kombinacje (np. e, t, i, s), rzadszym zaś przyznano kody bardziej skomplikowane (np. q, y, cyfry). Odbiór polegał na porównywaniu narysowanych przez pisak kombinacji z tabelą alfabetu. Nikt wówczas nie przypuszczał, że kod ten może być po odpowiednim treningu odczytywany za pośrednictwem słuchu nawet ze znaczną szybkością.
 
1843
Morse nie znalazł przychylności ówczesnych władz USA - wyjechał do Anglii i Francji. Tam również nikt nie zainteresował się jego pomysłem. Dopiero w 1843 r., a więc 11 lat później, rząd sfinansował budowę telegrafu Waszyngton-Baltimore, który otwarto po roku od tej decyzji. Otwierając linię, Morse nadał fragment biblijny zaczynający się od słów "Co Bóg uczynił" ("What hath God wrought"). Telegraf rozpowszechnił się w całej Europie, a w jego budowie na terenach Azji Mniejszej duże zasługi odnieśli Polacy (m.in. F. Sokulski, K. Brzozowski).
 
1876
Alexander Graham Bell 10 marca 1876 r. przesłał po raz pierwszy mowę na odległość za pomocą elektryczności. Eksperymentując w wynajętym pokoju na poddaszu, udało mu się uruchomić urządzenie nazwane potem telefonem. Pierwsze przesłane skutecznie słowa skierował nieświadomie do swego asystenta, po niefortunnym wylaniu kwasu na spodnie. Nie przypuszczał, iż asystent znajduje się aż na drugim końcu linii. Kiedy ten przybiegł z okrzykiem, iż słyszał wszystko doskonale, słowa "Panie Watson, proszę tutaj przyjść, jest mi Pan potrzebny" przeszły do historii.
 
Następne dwa lata zaowocowały uruchomieniem pierwszej na świecie centrali telefonicznej dla abonentów prywatnych. Po udoskonaleniu telefonu do tego stopnia, aby mógł wykorzystywać linie telegraficzne, powoli stawał się konkurencją dla alfabetu Morse'a. Tak więc ideę telegrafu mógł podtrzymać tylko kolejny wielki wynalazek - telegraf bez drutu.
 
Guglielmo Marcom, syn właściciela ziemskiego z Lombardu, w chwili wynalezienia telefonu był dwuletnim dzieckiem. Za kilkanaście lat, w czasie studiowania fizyki w Bolonii zainteresował się doświadczeniami z rezonatorem Hertza. Ojciec był bardzo przychylny (również finansowo) eksperymentom syna, zatem Guglielmo mógł pozwolić sobie na urządzenie małego laboratorium na poddaszu willi rodziców. Mieszkał pod Bolonią, więc w czasie studiów przebywał z rodziną. W wieku 20 lat w czasie eksperymentów udało mu się drganiami radiowymi uruchomić dzwonek z odległości kilku metrów. Zaskoczony wynikiem eksperymentu, obudził matkę. A był wtedy środek nocy.
 
1896
Następnie nieustannie zwiększał zasięg swego urządzenia, robiąc doświadczenia z bratem. W 1896 r. przekroczył on już 3 km. Nie znajdując zainteresowania swą konstrukcją ze strony lokalnych władz, udał się do Londynu. Matka Marconiego pochodziła z Irlandii, zatem nie musiał długo prosić rodziców. W rezultacie 2 czerwca 1896 opatentował w Londynie "telegraf bez drutu".
 
1899
Zasięg urządzenia rósł nieustannie - rok później odległość 30 km nie sprawiała już trudności, kolejny rok zwiększył ją o dalsze 10 km. W 1899 dzięki łączności radiowej uratowano załogę parowca osiadłego na mieliźnie. Nieco wcześniej, 20 lipca 1898 nadano pierwsze sprawozdanie sportowe przez radio. Nadał je sam Marcom, zatrudniony specjalnie przez gazetę "Dublin Express". Skuteczność i przydatność radia zainteresowała nawet królową Wiktorię. Na jej zlecenie Marcom uruchomił łączność pomiędzy wyspą Wight a jachtem "Osborne", na którym przebywał chory syn królowej - Edward.
 
1901
Pierwszą skuteczną transmisję sygnału przez Atlantyk przeprowadzono 12 grudnia 1901 r. Niecałe pół godziny po północy ekipa niedaleko miasta St. John's w Nowej Funlandii odebrała powtarzającą się literę "S", nadawaną z Poldhu w Kornwalii (3200 km). Do transmisji wykorzystano anteny o wysokości powyżej 100 metrów, dźwigane przez latawce. Używano oczywiście nadajników iskrowych, a do odbioru kohererów. Lampa elektronowa nie była jeszcze znana.
 
1909
W 1909 r. Marconi otrzymał za swe osiągnięcia nagrodę Nobla. Obserwowanie rozwoju własnego wynalazku i świadomość jego znaczenia dla rozwoju ludzkości musiały być dla niego niepowtarzalnym przeżyciem. Nie zakończył jednak swej pracy naukowej. Wynaleziony w 1902 r. detektor magnetyczny posłużył mu do skonstruowania radiotelefonu (1916). Za jego pomocą, podczas rejsu po Morzu Śródziemnym w 1930 r., mógł rozmawiać z wieloma miastami Europy.
 
Praktycznie w tym samym momencie niezależnie od Marconiego radio wynalazł Aleksander Popow (1859-1905). W 1895 r. uruchomił "wykrywacz burz", który w istocie był odbiornikiem radiowym reagującym na silne sygnały emitowane przez pioruny. 24 marca 1896 uzyskał połączenie między dwoma budynkami. Odkrycia Popowa traktowano bardziej jako ciekawostki, nie znajdujące lokalnie zastosowania praktycznego.
 
Wielkie zasługi w rozwoju radiokomunikacji ma również Nikola Tesla. Po przybyciu do Nowego Jorku rozpoczął pracę w laboratoriach Thomasa Alvy Edisona w centrum Manhattanu. W krótkim czasie opublikował i opatentował konstrukcje wielofazowego silnika elektrycznego, bezłopatkowej turbiny parowej i torpedy sterowanej falami radiowymi(!). Wielu naukowców właśnie jemu przypisuje autorstwo pomysłu otoczenia całego terytorium Stanów Zjednoczonych obronnym "polem siłowym" sięgającym przestrzeni kosmicznej już w 1910 roku.
 
Ze względu na duże różnice poglądów na temat natury elektryczności Tesla bardzo szybko rozstał się z Edisonem i rozpoczął prace w swych własnych laboratoriach w Colorado. Odkrył on podstawy przesyłania prądu elektrycznego na odległość. Prąd stały mógł być przesyłany drutami jedynie na parę kilometrów, natomiast prąd zmienny o wysokim napięciu może być przesłany bez strat w zasadzie na dowolną odległość. Dla poparcia swego odkrycia Tesla opatentował całą gamę generatorów prądu zmiennego, transformatorów i silników elektrycznych. W tym samym czasie Edison upierał się przy swym twierdzeniu, iż tylko prąd stały jest jedynym rozwiązaniem przyszłościowym, co spotykało się z żywymi polemikami Tesli w tzw. "wojnie o elektryczność". Wszystkie zapiski historyków jednoznacznie stwierdzają, że to Marcom wynalazł radio, jednakże stwierdzają także, że na długo przed przyznaniem Marconiemu patentu, w 1900 r. w Nowym Jorku Tesla demonstrował model statku sterowany falami radiowymi i publicznie mówił o przesyłaniu energii przez Atlantyk za pomocą fal radiowych.
 
1943
W 1943 r. sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych odebrali przyznany Marconiemu patent na radio - stwierdzając autorytatywnie, że Tesla przeprowadził wcześniej praktyczne doświadczenia w dziedzinie transmisji fal radiowych i że były one uwieńczone sukcesem. Tesla sugerował użycie fal radiowych o długościach centymetrowych (takich jak obecnie stosowane) do lokalizacji statków na morzu tworząc przez to podwaliny do wynalezienia radaru. Zbudował również na przełomie wieków olbrzymie cewki wytwarzające napięcie 10 - 12 MV (!). Cewki te przesyłały między sobą sztuczne błyskawice na odległość 45 metrów. Nie powtórzono tego do dnia dzisiejszego.
 
Według opowieści naocznych świadków, którym udało się oglądać laboratorium Tesli wnętrze było wypełnione pod sufit transformatorami wysokiego napięcia, prądnicami, olbrzymimi cewkami i innymi urządzeniami. Tesla pozyskał sponsora i zaczął w 1904 r. budować na Long Island 70 metrową wieżę - nadajnik do przesyłania energii tylko sobie znanym tajemnym sposobem. Nie ukończył jednak tego pomysłu. Pewnego razu na spotkaniu z dziennikarzami wyjął z kieszeni niewielki aparacik z antenką oznajmiając, iż tym genaratorem - rezonatorem jest w stanie rozłupać kulę ziemską, powodując nakładanie się na siebie kolejnych impulsów rezonansowych. Tesla określił częstotliwość rezonansu na 1 godzinę i 49 minut, co zostało naukowo potwierdzone dopiero w 1960 r. podczas wielkiego trzęsienia ziemi w Chile (udało się zmierzyć czas odbicia fali wywołanej trzęsieniem od przeciwległej powierzchni kuli ziemskiej). Na jakiej podstawie ustalił wtedy tę wartość, nie wiadomo.
 
Tesla w 1940 roku sugerował czynnikom wojskowym zbudowanie wokół wybrzeży USA systemu obronnego emitującego "promienie śmierci", a według niego aktualny stan techniki i wiedzy pozwalał wtedy na niszczenie samolotów wroga w odległości 400 km.
 
Wspomnianą już wcześniej lampę dwuelektrodową skonstruował Fleming w 1904 r., zaś w 1907 r. Lee de Forest dodał do niej siatkę, tworząc tzw. triodę. Od tamtej chwili radiotechnikę cechuje nieustanny postęp.
 
  Informacje podstawowe
Free counters!