Menu

Indeks serwisu
    Informacje ogólne  
    Literatura i ciekawe artykuły  

  Ciekawe artykuły
  Sprawność systemu antenowego - Nie spal swojego baluna
  Dopasowanie impedancji anten typu GP i DELTA do fidera Z=50 Ohm poprzez rękaw z kabla Z=75 Ohm
  Instalacja systemów antenowych dla urządzeń radiokomunikacyjnych
  Szerokopasmowe anteny KF
  Strojenie anten jednopasmowych
  Efektywność prostych anten drutowych
  Anteny początkującego radioamatora
  Symetryzatory ferrytowe prądowe i napięciowe - anteny i linie (1)
  Anteny do zastosowań specjalnych
 
  Seria Anteny i matematyka
  Planowanie i strojenia dipoli
  Dipol na pasmo 1.8 MHz w praktyce
  Pomiary antenowe
  Prosty sposób dopasowania anteny
  "Delta" stacji SP5PSL na 3,5 MHz
 
  Aspekty techniczne i prawne - anteny
  Warunki techniczne instalacji anten indywidualnych
  Montaż anten - warunki
  Postępowanie w sprawach antenowych
  Procesy cywilne o prawo do anteny
  Prawne aspekty instalacji anten
  Odmowa założenia anteny przez abonenta
  Opinia prawna dot. prawa do stawiania anten na budynkach spółdzielczych
  Właściciel ma prawo zamontować antenę
  Indywidualne anteny we wspólnocie mieszkaniowej
  Zakaz instalacji anten na dachu to bzdura
  Systemy antenowe. Czy podlegają podatkowi od nieruchomości?
 
  Aspekty techniczne i prawne - maszty
  Montaż masztów na budynkach i gruncie
  Do montażu masztu antenowego nie jest potrzebne pozwolenie na budowę
  Nie każdy maszt antenowy wymaga pozwolenia na budowę
  Przepisy dotyczące montażu masztów na budynkach i gruntach
 
  Podstawowe akty i przepisy prawne
  Wybrane akty prawne, dotyczące instalacji telekomunikacyjnych
  Prawo budowlane
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury
  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  Ustawa o własności lokali
  
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  Prawo spółdzielcze
  Prawo lokalowe
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 
  Literatura
Encyklopedia anten [ang.]
Spis treści
1. Safety First
2. Antenna Fundamentals
3. The Effects of Ground
4. Antenna Modeling & System Planning
5. Loop Antennas
6. Low-Frequency Antennas
7. Multiband Antennas
8. Multielement Arrays
9. Broadband Antenna Matching
10. Log Periodic Arrays
11. HF Yagi Arrays
12. Quad Arrays
13. Long-Wire and Traveling-Wave Antennas
14. Direction Finding Antennas
15. Portable Antennas
16. Mobile and Maritime Antennas
17. Repeater Antenna Systems
18. VHF and UHF Antenna Systems
19. Antenna Systems for Space Communications
20. Antenna Materials and Accessories
21. Antenna Products Suppliers
22. Antenna Supports
23. Radio Wave Propagation
24. Transmission Lines
25. Coupling the Transmitter to the Line
26. Coupling the Line to the Antenna
27. Antenna and Transmission-Line Measurements
28. Smith Chart Calculations
 
    Anteny bazowe jednopasmowe  
    Anteny bazowe wielopasmowe  
    Anteny Yagi  
    Anteny balkonowe  
    Anteny skanerowe  
    Anteny wewnętrzne i ukryte  
    Anteny mobilowe  
    Anteny do odbioru satelit  
    Anteny terenowe i wyjazdowe  
    Anteny magnetyczne  
    Akcesoria antenowe  
 
  Anteny amatorskie
  Krótkofalarstwo
Free counters!