Menu

Podstawowe zwroty angielskie przy prowadzeniu QSO
Indeks serwisu
 
 Wywołanie ogólne Sprzęt i anteny Przykłady audio
 Początek rozmowy Czas, dni, miesiące
 Znak wywoławczy Zwroty w trakcie rozmowy
 Identyfikacja rozmówcy QSL - potwierdzenie łączności
 Raport, warunki odbioru Praca w zawodach
 Potwierdzenie odbioru Koniec rozmowy

Wywołanie ogólne
Wywołanie ogólne w pasie 80 metrów, tu SP0ABC (Stefan Paweł Zero Adam Barbara Celina) podaje wywołanie ogólne i przechodzi na odbiór
CQ CQ CQ 80 meter band, this is SP0ABC calling CQ and standing by
sikju sikju sikju ejty miter band wys is Sierra Papa Zero Alfa Brawo Czarli koling sikju end stending baj
Wywołanie ogólne w pasmie 80 metrowym podaje stacja SP0ABC (Stefan Paweł Zero Adam Barbara Celina) i słucha
CQ CQ CQ 80 meter band calling SP0ABC and listening
sikju sikju sikju ejty miter band koling Sierra Papa Zero Alfa Brawo Czarli end lysening
Wywołanie ogólne DX podaje SP0ABC (Stefan Paweł Zero Adam Barbara Celina) i przechodzi na odbiór
CQ CQ DX calling SP0ABC and standing by
sikju sikju deiks koling Sierra Papa Zero Alfa Brawo Czarli end stending baj
Wywołanie ogólne DX dla stacji spoza Europy podaje SP0ABC (Stefan Paweł Zero Adam Barbara Celina) i przechodzi na odbiór
CQ CQ DX outside Europe calling SP0ABC and standing by
sikju sikju deiks outsajd jurop koling Sierra Papa Zero Alfa Brawo Czarli end stending baj
Pasma / częstotliwości: 160 m / 1.8 MHz
160 meter band / 1.8 megaherz
handred siksty miter band / łan point ejt megaherc
80 m / 3.5 MHz
80 meter band / 3.5 megaherz
ejty miter band / fri point fajf megaherc
  40 m / 7 MHz
40 meter band / 7 megaherz
firty miter band / sewen megaherc
30 m / 10 MHz
30 meter band / 10 megaherz
firty miter band / ten megaherc
  20 m / 14 MHz
20 meter band / 14 megaherz
tłenty miter band / fortin megaherc
17 m / 18 MHz
17 meter band / 18 megaherz
sewentin miter band / ejtin megaherc
  15 m / 21 MHz
15 meter band / 21 megaherz
fyftin miter band / tłenty łan megaherc
12 m / 24 MHz
12 meter band / 24 megaherz
tłelf miter band / tłenty for megaherc
  10 m / 28 MHz
10 meter band / 28 megaherz
ten miter band / tłenty ejt megaherc
6 m / 50 MHz
6 meter band / 50 megaherz
siks miter band / fyfti megaherc
  2 m / 144 MHz
2 meter band / 144 megaherz
tu miter band / handred forty for megaherc
70 cm / 440 MHz
70 centimeter band / 440 megaherz
sewenty sentymiter band / for hangred forty megaherc
  23 cm / 1.2 GHz
23 centimeter band / 1.2 gigaherz
tłenty fri sentymiter band / łan point tu gigaherc
13 cm / 2.3 GHz
13 centimeter band / 2.3 gigaherz
fytin sentymiter band / tu point fri gigaherc
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Początek rozmowy
Dziękuję za zawołanie mnie
Thank you for your call
fenk ju for ju kol
Dziękuję za odpowiedź na moje zawołanie
Thank you for coming back to my call
fenk ju for kaming bek tu maj kol
Powitanie: Dzień dobry (rano, przed południem)
Good morning
gud morning
  Dzień dobry (po południu)
Good afternoon
gud aftenun
  Doby wieczór
Good evening
gud iwning
 Początek
 
Znak wywoławczy
Jaki jest Twój znak wywoławczy?
What is your callsign?
łot is jour kolsign
Proszę powtórz Twój znak / prefiks / sufiks
Please repeat your callsign / prefix / suffiks
pliz ripit jour kolsign / prefiks / suffiks
Proszę powtórz Twój znak powoli kilka razy
Please repeat your callsign slowly several times
pliz ripit jour kolsign slouly seweral tajms
Mój znak to SP0ABC (Stefan Paweł Zero Adam Barbara Celina)
My callsign is SP0ABC
maj kolsign is Sierra Papa Zero Alfa Brawo Czarli
Popraw proszę mój znak. Mój znak to ...
Correct my callsign please. My callsign is ...
korekt maj kolsign plis maj kolsign is ...
Elementy znaku: prefiks (SP)
prefix
prefiks
…/p - stacja przenośna
stroke portable
strok portejbl
  numer (okręg) (0)
number
namber
…/m - stacja ruchoma
stroke mobile
strok mobajl
  sufiks (ABC)
suffix
suffiks
…/mm - stacja ruchoma morska
stroke maritime mobile / mary mary
strok merytajm mobajl / mery mery
  /... łamane przez
stroke
strok
…/am - stacja ruchoma lotnicza
stroke air mobile
strok er mobajl
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Identyfikacja rozmówcy
Mam na imię ...
My name is ...
maj nejm is ...
Nadaję z miejscowości ...
My QTH is ...
maj kutecha is ...
Mój QTH lokator ...
My QTH locator ...
maj kutecha lokator ...
Proszę przeliteruj Twoje QTH
Please spell your QTH
plis spel jor kuteha
Moja lokalizacja to ... Polski/a
My location is ... of Poland
maj lokejszyn ... of poland
Położenie geograficzne: centralny, środkowy, główny
central
sentral
północny zachód, północno-zachodni
northwest
nortłest
  północ, północny, północna
north
nort
północny wschód, północno-schodni
northeast
nortist
  wschód, wschodni, wschodnia
east
ist
południowy zachód, południowo-zachodni
southwest
soutłest
  południe, południowy, południowa
south
sout
południowy wschód, południowo-wschodni
southest
soutist
  zachód, zachodni, zachodnia
west
łest
 
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Raport, warunki odbioru
Raport dla Ciebie 59 (plus 10)
Your report 59 (plus 10)
jour riport fajf nain (plus ten)
Jaki jest mój raport?
What's my rapport?
łots maj riport?
Proszę powtórz mój raport
Please repeat my report
plis rypit maj riport
Dziś są słabe warunki
Poor conditions today
pur kondyszyn tudej
Masz słaby sygnał
You have a weak signal
ju hew a łik signal
Mam silne zakłócenia lokalne
I have a strong local QRM
aj hew a strong lokal kuerem
Bardzo silne QSB
Very strong QSB
wery strong kuesbe
 Początek
 
Jakość i potwierdzenie odbioru
Odbierasz?
Do you copy?
du ju kopy?
Jak odbierasz?
How do you copy?
hał du ju kopy?
Odebrałem w 100%
A hundred percent copy
a hangred percent kopy
Większość odebrałem OK
Mostly OK
mostly okej
Częściowo odebrałem OK
Partly OK
partly okej
Przykro mi. Nie odbieram wcale
I'm sorry. I don't copy at all
ajm sory aj dont kopy at ol
Nie rozumiem
I don't understand
aj dont anderstend
Czy rozumiesz?
Do you understand?
du ju anderstend
Mam silne zakłócenia lokalne
I have a strong local QRM
aj hew a strong lokal kuerem
Bardzo silne QSB
Very strong QSB
wery strong kuesbe
Formy potwierdzenia: Potwierdzam
Roger
rodżer
OK
OK
okej
Tak
Yes
jes
Dobrze
Good
gud
Świetnie
Fine
fajn
W porządku
All right
ol rajt
  Fantastycznie
Fantastic
fantastik
Wybornie
Excellent
ekselent
Wspaniale
Wonderfull
łonderful
Doskonale
Perfect
perfekt
Potwierdzam
I confirm
aj konfirm
Zgadza się
Correct
korrekt
 Początek
 
Sprzęt i anteny
Mój transiwer to ...
My transceiver is a ...
maj transajwer is a ...
Używam ...
Using an ...
jusing an ...
Rodzaj sprzętu: nadajnik
Transmitter
transmitter
odbiornik
Receiver
risajwer
skaner
Scanner
skanner
wzmacniacz
Amplifier
amplifajer
antena
Antenna
antenna
klucz CW
Keyer
kejer
  mikrofon
Microphone / Mice
majkrofon / majk
zasilacz
Power supply
pałer sapply
tuner antenowy
Antenna tuner
antenna tuner
fider
Feeder
fider
oprogramowanie
Software
softwer
 
Moja moc ok. 100 W
My power is about 100 watts
maj pałer is about łan handred watts
Moja stacja to QRP z mocą 5 W
My station is QRP with 5 watts
maj stejszyn is kuerpe ływ fajf watts
Moja antena to ...
My antenna is ...
maj antenna is ...
Rodzaj anteny: dipol
Dipole
dipol
pionowa
Vertical
wertikal
odwrócone V
inverted V
inwerted fał
delta loop
delta loop
delta lop
  long wire
long wire
long łajer
beverage
beverage
bewerejdż
dwupasmowa Yagi
Yagi duobander
jagi duobander
trzyelementowa Yagi
3-element Yagi
fri element jagi
  ground plane
ground plane
ground plein
jednopasmowa
trzyelementowa

3-element monoband
fri element monoband
  
10 m nad ziemią
10 metres above the ground
ten miters abow wy ground
długośći 40 m
40 metres long
firty miters long
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Czas, dni, miesiące
Jaki jest Twój czas lokalny?
What is your local time?
łot is jour lokal tajm
Jest 5:00 czasu uniwersalnego
It's five UTC / Zulu / GMT
its fajw jutisi / zulu / dziemti
Jest 5 czasu lokalnego
It's five local time
its fajw lokal tajm
Jest 6 godzina (rano/przed południem)
It's six o'clock AM
its siks oklok ajem
Jest 6 godzina (po południu/wieczorem)
It's six o'clock PM
its siks oklok piem
Jest ...
It's ...
its ...
Określenia czasu: 6:15
six fifteen
siks fyftin
6:20
twenty past six
tłenty past siks
6:30
half past seven
half past sewen
6:45
fifteen to seven
fyftin to sewen
12:00
12 noon
tłelf nun
Dziś jest ...
Today is ...
tudej is ...
Dni tygodnia: ... pniedziałek
Monday
mandej
... wtorek
Tuesday
tjusdej
... środa
Wednesday
łendsdej
... czwartek
Thursday
tjusdej
... piątek
Friday
fridej
... sobota
Saturday
saterdej
... niedziela
Sunday
sandej
Teraz mamy ...
Now is ...
nau is ...
Miesiące: ... styczeń
January
dzenuary
... luty
February
february
... marzec
March
marcz
... kwiecień
April
april
... maj
May
maj
... czerwiec
June
dziun
  ... lipiec
July
dziulaj
... sierpień
August
ogyst
... wrzesień
September
september
... październik
October
oktober
... listopad
November
nowember
... grudzień
December
december
Pory roku: ... wiosna/wiosnę
spring
spring
... lato
summer
sammer
... jesień
autumn/fall
otum/fall
... zima/zimę
winter
łinter
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Zwroty w trakcie rozmowy
Proszę zaczekać
Please stand by
plis stend baj
Proszę pdstroić się
Please QSY
plis kuesigrek
Możesz przejść na pasmo 20 metrów?
Can you QSY on 20 metre?
ken ju kuesigrek on tłenty miter
Częstotliwość zajęta
This frequency is occupied
wys frekuensy is okupajd
Proszę przestroić się 5 w dół
Please QSY five down
plis kuesigrek fajf daun
Proszę przestroić się 5 w górę
Please QSY five up
plis kuesigrek fajf ap
Proszę przestroić się 5 w górę
Please QSY five up
plis kuesigrek fajf ap
Potwierdzam
QSL / Roger
kiuesel / rodżer
Zobacz:
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
QSL - potwierdzenie łączności
QSL przez biuro
QSL via Bureau
kuesel wia biuro
QSL przez skrzynkę pocztową 017 w Warszawie
QSL via PO Box 017 in Warsaw
kuesel wia pio boks zero łan sewen in łorsou
QSL przez klub SP0ABC
QSL via SP0ABC
kuesel wia Sierra Papa Zero Alfa Brawo Czarli
QSL na ares domowy
QSL direkt
kuesel direkt
Proszę podaj mi swój adres
Please give me your address
plis giw mi jor adres
Mój adres to ...
My address is ...
maj adres is ...
Proszę podaj mi swoją skrzynkę pocztową
Please give me your PO Box
plis giw mi jor pio boks
Moja skrzynka pocztowa to ...
My PO Box is ...
maj pio boks is ...
Mój adres w qrz.com jest aktualny
My address is OK in qrz.com
maj adres is okej in kuerzet kom
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Praca w zawodach
Wywołanie w zawodach
CQ contest / SQ test
sikju kontest / sikju test
Raport dla Ciebie 59 012
Report for you is 59 012
riport for ju is fajf najn zero tłelf
Proszę o raport dla mnie
My number please
maj namber plis
Jaki raport dla mnie?
What number for me?
łot namber for mi
Przepraszam, pracuję tylko w zawodach
Sorry. Contest only
sory kontest only
Przepraszam. Nie pracuję w zawodach
Sorry. No contest
sory no kontest
Czy pracujesz w tych zawodach?
Do you work in contest?
du ju łork in kontest
Powodzenia w zawodach
Good luck in contest
gud lak in kontest
Zobacz:
 Literowanie alfabetu
 Literowanie cyfr
 
 Początek
 
Koniec rozmowy
Bardzo dziękuję ci za ...
Thank you very much for ...
fenk ju wery macz for ...
Podziękowanie za: ... łączność
QSO
kjueso
... raport
report
riport
... informację
information
informejszyn
... wszystko
everything
ewryfing
... raport pogodowy
weather report
łewer riport
Życzenia i podziękowania: Pwodzenia
Good luck
gud lak
73
73
sewenty fri
Do widzenia
Good bye
gud baj
Dobranoc
Good night
gud najt
Cześć
Bye, bye
baj baj
  Początek
 
Przykłady audio

Wywołanie DX (Azja, Pacyfik): 
 
Wywołanie Long Path:
 
Wywołanie w zawodach:
 
Stacja okolicznościowa:
 
Praca na pasmie KF: 
 
 
  Skróty i zwroty stosowane w łącznościach amatorskich
Free counters!