Menu


Indeks serwisu
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P  Q   R   S   Ś   T   U   V   W   X   Z   Ź 

Znak wywoławczy
Jest indywidualnym identyfikatorem każdej radiostacji oraz operatora.
Zob.  Znak wywoławczy
 
Znak wywoławczy przemiennika/bramki (D-Star)
Zob.  Leksykon D-Star
 
Zysk energetyczny anteny
Zysk energetyczny G anteny jest wartością względną, zależną od punktu odniesienia. Jest to logarytmiczny stosunek natężenia pola zaindukowanego Eb lub mocy Pb w antenie badanej do anteny wzorcowej Ew, Pw.
 
G [dB] = 20 log Eb/Ew = 10 log Pb/Pw
 
Zysk energetyczny może być określany w stosunku do dwóch rodzajów anten wzorcowych, którymi mogą być antena izotropowa (hipotetyczna antena ćwierćfalowa promieniująca jednakowo we wszystkich kierunkach) - dBi, bądź dipol półfalowy - dBd. Różnica pomiędzy nimi wynosi 2,14 dB czyli G = 3,5 dBd = 5,64 dBi.
 
Zysk kierunkowy anteny
Określa zdolność do kierunkowego promieniowania energii elektromagnetycznej przez jedną antenę w porównaniu do anteny izotropowej (tj. mającej przestrzenną charakterystykę promieniowania w kształcie kuli, czyli promieniuje energię we wszystkich kierunkach jednakowo). Jego wartość podawana jest w dB.
 
D = 10 * lg(P1/P2)
 
gdzie: P1 - moc anteny kierunkowej; P2 - moc anteny izotropowej
 
Free counters!